Ogólnopolski konkurs biologiczny – „Wszczep sobie zdrowie”.

Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie biologicznym „Wszczep sobie zdrowie”

Konkurs składa się z trzech etapów: etap pierwszy – szkolny (29.11.2019 r.),  etap drugi – półfinał (20.03.2020 r.),  etap trzeci – finał ogólnopolski (maj 2020 r.)

CELE KONKURSU:

 1. Kształtowanie zainteresowań fizjologią i anatomią człowieka
 2. Poszerzenie wiedzy dotyczącej szczepień ochronnych.
 3. Zwrócenie uwagi młodzieży na coraz większy problem odmowy szczepień dzieci przez rodziców.
 4. Rozwijanie i pogłębienie wiedzy na temat chorób zakaźnych, cywilizacyjnych, społecznych.
 5. Popularyzacja zdrowego stylu życia

ZAKRES PROGRAMOWY KONKURSU

 1. Wirusy – bezkomórkowe formy materii, budowa wirusa, formy wirusów, cykle infekcyjne wirusów, klasyfikacja wirusów ze względu na typ gospodarza, choroby wirusowe człowieka (wścieklizna, AIDS, polio, HPV, grypa, odra, ospa wietrzna, różyczka, świnka, WZW A, WZW B, WZW C), wirus kleszczowego zapalenia mózgu (KZM), szczepienia ochronne.
 2. Bakterie organizmy bezjądrowe – budowa bakterii, różnice w budowie ściany komórkowej, wielkość i formy bakterii, podział bakterii ze względu na sposoby odżywiania, czynności życiowe bakterii, zdolność wiązania azotu atmosferycznego, formy przetrwalnikowe bakterii, procesy płciowe, choroby bakteryjne (gruźlica, czerwonka bakteryjna, dur brzuszny, cholera, wąglik, borelioza, tężec), szczepienia ochronne.
 3. Protisty – proste organizmy eukariotyczne. Czynności życiowe protistów. Choroby wywoływane przez protisty: malaria, rzęsistkowica, lamblioza, toksoplazmoza, czerwonka pełzakowata, śpiączka afrykańska, choroba Chagasa, lejszmaniozy.
 4. Robaki płaskie (płazińce – bezkręgowce spłaszczone grzbietowo-brzusznie. Ogólna charakterystyka budowy i czynności życiowych. Pasożyty: motylica wątrobowa, przywra kocia, przywra krwi, tasiemiec uzbrojony, tasiemiec nieuzbrojony, bruzdogłowiec szeroki, tasiemiec bąblowcowy
 5. Robaki obłe (obleńce), w tym nicienie – bezkręgowce o obłym, nieczłonowanym ciele. Ogólna charakterystyka budowy i czynności życiowych. Pasożyty: glista ludzka, owsik ludzki, włosień kręty, włosogłówka ludzka, tęgoryjec dwunastnicy, glista psia i kocia, Loa loa, Wuchereria bancrofti, Brugia sp..
 6. Stawonogi – zwierzęta o członowanych odnóżach. Ogólna charakterystyka budowy  i czynności życiowych, porównanie budowy morfologicznej wybranych stawonogów, modyfikacje odnóży i aparatów gębowych u owadów, przeobrażenie zupełne i niezupełne. Charakterystyka rzędów: roztocze, zaleszczotki, pająki, owady. Pasożyty: pchła ludzka, wesz ludzka, świerzbowiec ludzki, nużeniec ludzki, kleszcz pospolity.
 7. Obrona immunologiczna organizmu: elementy układu odpornościowego, charakterystyka poszczególnych klas immunoglobulin (IgG, IgA, IgM, IgD, IgE), rodzaje odporności, typy odpowiedzi immunologicznej, przebieg odpowiedzi immunologicznej, pamięć immunologiczna i jej znaczenie, choroby autoimmunologiczne, choroby współczesnego świata (AIDS), alergia – stan nadwrażliwości organizmu, przeszczepianie tkanek i narządów, wybrane alergeny w otoczeniu człowieka (kurz domowy, pyłki, grzyby pleśniowe, naskórek zwierzęcy, pióra ptaków, owady, roztocze).

Regulamin konkursu, obowiązująca literatura: pobierz

Osoby zainteresowane proszę o zgłaszanie się do nauczycieli biologii.