XI Konferencja Ekologiczna w MDK w Jaśle – „Zasoby wodne – zarządzanie i gospodarka wodami”

W dniu 30.10.2019 r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami biologii brali udział w XI Konferencji Ekologicznej zorganizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle „FAMILIARIS”  pod patronatem Starosty Jasielskiego. 

W tym roku tematem było: „Zasoby wodne – zarządzanie i gospodarka wodami”.

Konferencja odbyła się w dwóch etapach. Pierwszy z nich był częścią wykładową, podczas której uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji na temat:

  • „Zrównoważona gospodarka wodna – podstawą ochrony zasobów wodnych na świecie”, – dr inż. Natalia Matłok z Uniwersytetu Rzeszowskiego
  • „Zagrożenie zbiorników wodnych eutrofizacją” –  prof. nadz. dr hab. Inż. Krzysztof Chmielowski z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie
  • „Jakość i sposoby uzdatniania wody do spożycia”- doktorant Uniwersytetu Rzeszowskiego Karol Skrobacz
  • Diaporama prezentująca dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne Magurskiego Parku Narodowego – pani Iwona Sochacka, starszy specjalista w zespole ds. Edukacji w Magurskim Parku Narodowym.

Po przerwie obiadowej odbyła się część warsztatowa konferencji, podczas której uczestnicy mieli okazję zobaczyć pokaz ozonowania wody oraz pomiar jej jakości, który prezentował pan Karol Skrobacz. Ponadto odbyły się warsztaty podsumowujące poruszaną podczas konferencji problematykę,  a także warsztaty, mające na celu zapoznanie uczniów z wpływem bobrów na środowisko i działalność człowieka. 

więcej info plus fotorelacja: mdkjaslo.pl