Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało wytyczne co do prowadzenia zajęć szkolnych. (czytaj)

Zgodnie z wytycznymi zajęcia edukacyjne zostają odwołane od 12 do 25 marca 2020 r.

W celu komunikacji uczniów i rodziców z nauczycielami i dyrekcją proszę wykorzystywać dziennik elektroniczny.

Nauczyciele będą się komunikować elektronicznie z uczniami w celu ustalenia samodzielnej pracy uczniów w domu.