IX – Powiatowy Konkurs Międzyprzedmiotowy dla uczniów klas trzecich gimnazjum.

16 marca 2011r. odbył się Powiatowy Konkurs Międzyprzedmiotowy dla uczniów klas trzecich gimnazjum. To już 9 edycja tych zawodów organizowanych przez II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle. W tym roku do rywalizacji przystąpiło 9 drużyn z Jasła, Warzyc, Szebni, Osobnicy, Nowego Żmigrodu, Wróblowej, Tarnowca. Trzyosobowe reprezentacje,  miały okazję wykazać się wiedzą i umiejętnościami w zakresie matematyki, chemii, biologii i języka angielskiego.
Zwycięskie drużyny otrzymają dodatkowe punkty, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do II LO.
Wyniki konkursu zamieszczone zostaną wkrótce.