„Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” – konkurs plastyczno-historyczny

W listopadzie 2020 roku odbył się konkurs plastyczno-historyczny na temat „Wojna polsko-bolszewicka i Bitwa Warszawska 1920 r.” w ramach projektu „Bitwa Warszawska-Cud nad Wisłą – ku wiecznej pamięci mieszkańców Jasła” we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej w zadaniu publicznym pod nazwą „Historyczny Mural-1920-polskie zwycięstwo dla wolności Europy” zorganizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego.
W kategorii praca plastyczna- uczniowie szkół ponadpodstawowych, uczennice naszej szkoły zajęły wszystkie miejsca na podium:
I miejsce: Zuzanna Giża kl.2b
II miejsce : Emilia Janik kl.1c
III miejsce: Patrycja Zoła kl.1a