Zasady przeprowadzenia matury próbnej 3-16.03.2021 r.

Proszę o zapoznanie się z wytycznymi przeprowadzenia matury próbnej:

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20210219%20Testy%20diagnostyczne%20WYTYCZNE%20EPIDEMICZNE.pdf

Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.
Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Pamiętamy o przestrzeganiu zaleceń sanitarnych: DYSTANS, MASECZKI, DEZYNFEKCJA. (przyłbice nie są dopuszczone!!!)

Proszę dokładnie zapoznać się z datą, salą i godziną rozpoczęcia egzaminu.
Proszę zwrócić uwagę, że:
– egzaminy mogą rozpoczynać się w różnych porach
– przy niektórych egzaminach wliczony jest czas przedłużenia o 30 min. Przedłużenie dotyczy tylko osób, którzy mają dostosowania (pozostali piszą według obowiązującego czasu trwania egzaminu)
– obowiązują różne wejścia do szkoły
– przydzielone są szatnie do każdego egzaminu
– przynosimy swoje przybory do pisania i ewentualnie kalkulatory

Dokładny harmonogram matur został przesłany w wiadomościach w dzienniku elektronicznym