Warsztaty chemiczne – „Poczuj chemię”

17 lutego 2012 roku klasa 2B brała udział w warsztatach chemicznych pt. „Poczuj chemię”, które odbyły się na Politechnice Rzeszowskiej w ramach XIX Seminarium pt. „Wybrane problemy chemii”.

Wyżej wymienione przedsięwzięcie zorganizowali: Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej i I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie.
Uczniowie z naszej szkoły wysłuchali wykładów: pierwszy dotyczył barwy związków, drugi inżynierii chemicznej i inżynierów chemików, a kolejny, według uczniów najbardziej interesujący, nosił tytuł: „Kozie mleko-napój bogów, czy surowiec chemiczny”.

Po zaczerpnięciu informacji teoretycznych wybrani uczniowie zostali rozdzieleni do czterech grup i udali się do laboratoriów chemicznych, gdzie kontynuowane były zajęcia wzbogacone doświadczeniami.

Tematami ich były: „Elementy syntezy organicznej”, „Wybrane operacje jednostkowe w inżynierii chemicznej”, „Komputerowa wizualizacja struktur białek i DNA” oraz „Reaktywność związków organicznych”.

Wszyscy uczniowie są bardzo zadowoleni z możliwości brania udziału w tak interesujących zajęciach, zgodnych z zainteresowaniami. Wielu z nich miało też możliwość przeprowadzenia ciekawych doświadczeń.