X POWIATOWY KONKURS TEATRALNY GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Uczniowie klasy Ia uczestniczyli w X Powiatowym Konkursie Teatralnym pod hasłem: „Świat wartości”, który odbył się 27 marca 2012 roku. Przygotowali przedstawienie pt. „Trzeba dać świadectwo”, w którym wykorzystane zostały, m.in.: fragmenty dramatu S. Mrożka pt. „Tango” oraz fragmenty „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza i poezji Z. Herberta, T. Różewicza,

W. Szymborskiej. Główne role odegrali: Joanna Trzeciak, Albert Cichoń,

Kamil Szot i Waldemar Wójcik ( wykonawca piosenki pt. „Prefacja”

E. Stachury ). Uczennica Joanna Trzeciak otrzymała nagrodę za najlepszą kreację aktorską w kategorii szkół ponadgimnazjalnych.