Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

W dniu 21 kwietnia 2012r. w Rzeszowie odbył się etap wojewódzki XXVII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Z naszej szkoły do tego etapu zakwalifikowało się trzech uczniów: Grzegorz Brocławik (1b), Agnieszka Figlus (3b), Katarzyna Szudy (2b).

Uczniowie mieli do rozwiązania test jednokrotnego wyboru składający się z 50 pytań.

Do finału zakwalifikowało się 12 uczniów, którzy uzyskali z testu co najmniej 39 pkt.

Do uzyskania tego progu najbardziej zbliżył się Grzegorz Brocławik otrzymując 37 pkt.

Gratulujemy.