Wyniki V Powiatowego Konkursu Ekologiczno-Informatycznego.

W dniu 31 października 2012r. rozstrzygnięty został V Powiatowy Konkurs Ekologiczno-Informatyczny „ŻYJ ZDROWO I EKOLOGICZNIE”. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Jasielskiego. Konkurs przeprowadzony był w dwóch oddzielnych kategoriach:

a) Plakat-fotomontaż pod tegorocznym hasłem: ”Alternatywne źródła energii”.
b)  Film pod tegorocznym hasłem: „Alternatywne źródła energii”.

Wyniki konkursu na plakat:

I miejsce: Marcin Paluch – Zespół Szkół w Trzcinicy

 

II miejsce: Łukasz Sypień – II LO Jasło

 

III miejsce Gabriela Kiszka – II LO Jasło

Wyróżnienia:

Bartosz Kiełtyka – Zespół Szkół w Trzcinicy

 

Grzegorz Kurek – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle

Wyniki konkursu w kategorii – film:

I miejsce: Mateusz Ligara, Damian Górski – II LO Jasło
zobacz film

II miejsce: Rosół Angelika – II LO Jasło
III miejsce: Robert Niemiec, Mateusz Kmiecik – Zespół Szkół nr 4 w Jaśle

Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną zakupione ze środków przyznanych w ramach dofinansowania zadań z zakresu edukacji ekologicznej i propagowania działań proekologicznych.