Kurs Przygotowawczy AGH – Rok Zero

W listopadzie 2012 II L.O. podjęło współpracę z AGH w Krakowie. W ramach tej współpracy 28.01.2013r. odbyło się spotkanie uczniów klas trzecich naszej szkoły z pracownikiem naukowym uczelni, w trakcie którego poinformował o możliwościach i kierunkach kształcenia AGH.
Następnie dr Julian Janus poprowadził wykład z matematyki dla grupy uczniów uczestniczących w kursie przygotowawczym „Rok Zerowy”.