Antoniański Dar Serca

W dniu 12 czerwca odbył się koncert charytatywny „Antoniański Dar Serca”, podczas którego swój program artystyczny przedstawiły przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne.
W czasie koncertu swoje talenty wokalne zaprezentowały Justyna Ciołkosz-1E oraz Aleksandra Wietecha-2D. Cały występ uświetniła Karolina Ładoś z klasy2A, która zagrała
a niezwykle rzadkim instrumencie o nazwie marimba.
Występ bardzo spodobał się organizatorom oraz publiczności.

„Antoniański Dar Serca” jest kontynuacją poprzedniej akcji „Noworoczny Dar”. W dniach 8-9 czerwca odbyła się kwesta, w której liczny udział wzięli uczniowie naszej szkoły. Zebrane fundusze zostały, jak co roku, przekazane na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Jaśle.