„Cała Polska czyta dzieciom”

„Czytanie to najlepszy nałóg, jaki wymyśliła sobie ludzkość.”

/W. Szymborska/

Cała Polska Czyta Dzieciom to kampania społeczna, przekonująca, że codzienne czytanie dziecku odgrywa ważną rolę w jego rozwoju emocjonalnym, a także jest mądrym sposobem spędzania czasu z najmłodszymi. Przedsięwzięce to zostało zapoczątkowane w 2001 roku przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” i ma na celu kształcenie nawyków czytelniczych.

 Nasza szkoła również bierze aktywny udział w tej akcji. W tym roku działanie zostało wznowione w listopadzie. Do realizacji projektu przyłączyły się uczennice II LO: Magdalena Maczuga, Marlena Lenard, Marta Kmiecik, Justyna Janik. Raz w miesiącu odwiedzają przedszkole, gdzie czytają jego wychowankom przygotowane przez siebie pozycje literatury dziecięcej i proponują wspólną zabawę.

Koordynatorem tej akcji w II Liceum Ogólnokształcącym jest pani Agnieszka Żeromska-Sroka.