Podkarpackie Spotkania Edukacyjne JASŁO 2014

W dniu 14 stycznia 2014 odbyły się w naszej szkole Podkarpackie Spotkania Edukacyjne JASŁO 2014. W trakcie trwania tych spotkań młodzież szkół ponadgimnazjalnych skorzystała z szansy bezpośredniego kontaktu z uczelniami, które przygotowały profesjonalną  ofertę.  Uczniowie mogli  rozmawiać z pracownikami i studentami poszczególnych uczelni, od których dowiadywali się o zasadach rekrutacji, warunkach studiowania, zakwaterowania, domach studenckich, wymianie z uczelniami zagranicznymi. Na spotkaniach zaprezentowały się następujące uczelnie:

 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia Muzyczna w Łodzi
 • Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszów-Przemyśl
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w  Lublinie
 • Akademia Zdrowia w Rzeszowie
 • Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 • Katoilcki Uniwersytet Lubelski
 • Akademia Ignatianum w Krakowie