Georadar w II LO

W dniu 20.02.2014 r. odbyło się spotkanie z naukowcami z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie. Celem spotkania było zapoznanie uczniów z praktycznym zastosowaniem fizyki w życiu codziennym. Dokonano tego za pomocą georadaru. Młodzież mogła poznać zasadę działania urządzenia, jego  budowę oraz dokonać praktycznych pomiarów w terenie.  Ciekawa forma prezentacji naukowej została ciepło przyjęta przez młodych ludzi. Jestem przekonany, że takie działania pomagają w wyborze kierunku dalszej edukacji.

Georadar, GPR (ang. Ground-penetrating radar) – wysokorozdzielcza, mobilna metoda geofizyczna oparta na emitowaniu fal elektromagnetycznych o częstotliwości z zakresu krótkich do ultrakrótkich fal radiowych i rejestracji fal odbitych od warstw charakteryzujących się zmianami własności diaelektrycznych. Przetwarzanie takich danych pomiarowych odbywa się z wykorzystaniem oprogramowania, które pozwala na uzyskanie obrazu przypominającego przekrój przez badany ośrodek jak np.: przekrój geologiczny ukazujący warstwowanie gruntów i skał, budowę strukturalną budowli (dróg, mostów), podziemne przeszkody i pustki, znaleziska archeologiczne, instalacje podziemne i wiele innych.(źródło: Wikipedia).

Do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.

W. Błasik