Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle.

17.03.2015 odbyło się w naszej szkole spotkanie informacyjne z pracownikami Medycznej Szkoły Policealnej w Jaśle. Szkoła ta wchodzi w skład Medyczno – Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaśle.

Uczniów klas trzecich, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniu, zapraszam do obejrzenia filmu i prezentacji promujących szkołę:

prezentacja Medyczna Szkola Policealna

Szkoła bierze również udział w Kampani Społecznościowej „Drugie życie – transplantacja – masz dar uzdrawiania”:

TRANSPLANTOLOGIA