VII Konferencja Ekologiczna „Sport – zdrowie – czyste środowisko”

W dniu 20.10.2015 uczniowie z naszej szkoły brali udział w konferencji ekologicznej organizowanej przez Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle  wspólnie z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Powiatowym Ośrodkiem Edukacji Nauczycieli w Jaśle oraz Jasielskim Stowarzyszeniem CONSENSUS.

W tym roku tematem konferencji był: „Sport – zdrowie – czyste środowisko”. W pierwszej części konferencji odbyły się wykłady na temat aktywności fizycznej i jej wpływu na polepszenie stanu zdrowia, wydłużenie życia i kształtowanie osobowości i charakteru.Odbył się również wykład dotyczący skażenia żywności pestycydami. Poruszony został również temat wpływu stresu i stanu środowiska na zdrowie człowieka.

W drugiej części konferencji uczestnicy wzięli udział w warsztatach przygotowanych przez pracowników Zakładu Inżynierii Środowiska, Energetyki, Wychowania Fizycznego i Pielęgniarstwa przy PWSZ w Krośnie. Warsztaty poświęcone były leczniczym właściwościom światła, sposobom efektywnego masażu, technikom relaksacyjnym oraz odnawialnym źródłom energii i zasadom działania m.in. georadaru, kamery termowizyjnej, czujników ciepła.

więcej informacji: jaslo4u.pl