Powiedzieć tekst, czyli sztuka recytacji

Jasielski Dom Kultury zorganizował już po raz jedenasty Konkurs Recytatorski LITERACKA NAGRODA NIKE.

Sprzyja on zapoznawaniu młodzieży z polską współczesną literaturą uhonorowaną nagrodą NIKE, a przede wszystkim uwrażliwia na piękno współczesnego języka i służy propagowaniu kultury żywego słowa.

Naszą szkołę reprezentowały w tym konkursie uczennice z klasy I c. Aleksandra Wojdyła otrzymała wyróżnienie.

Swoją sztukę recytacji zaprezentowała poprzez wykonanie wiersza S. Barańczaka „ NN próbuje sobie przypomnieć słowa modlitwy” oraz zaprezentowanie fragmentu prozy Wiesława Myśliwskiego „ Traktat o łupaniu fasoli ”.