NA REGIONALNĄ NUTKĘ

„Kultura jest wyrazem człowieka. Jest potwierdzeniem człowieczeństwa. Człowiek ją tworzy – i człowiek przez nią tworzy siebie. Tworzy siebie wewnętrznym wysiłkiem ducha: myśli, woli, serca. I równocześnie człowiek tworzy kulturę we wspólnocie z innymi. Kultura jest wyrazem międzyludzkiej komunikacji (…). Powstaje ona w służbie wspólnego dobra (…).”  – te słowa Jan Paweł II skierował w 1979 roku do młodzieży zgromadzonej na Wzgórzu Lecha. Podkreślają one znaczenie kultury w życiu człowieka. Ta świadomość towarzyszyła młodzieży naszej szkoły, która przygotowała program artystyczny na Wieczornicę Bożonarodzeniową pod hasłem: „Na regionalną nutkę”. Odbyła się ona 20 stycznia br. w jasielskiej filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie.

Celem organizatorów było przede wszystkim upowszechnianie tekstów poetyckich twórców regionalnych, a także wzbudzanie poczucia odpowiedzialności, szczególnie u ludzi młodych, za właściwe funkcjonowanie kultury lokalnej i regionalnej.

Uczniowie zaprezentowali poezję bożonarodzeniową poetów z regionu jasielskiego. Na scenie pojawiły się utwory Haliny Urban, Barbary Tory, Ireny Becli, Marii Kantor, Emilii Polak, Bernadetty Samborskiej, Moniki Kocik-Furtek, Jadwigi Matuszewskiej, Iwony Józefiak i Daniela Korczykowskiego. Wiersze recytowały uczennice: Dominika Kamińska, Klaudia Serwa, Aleksandra Wojdyła, Paulina Żurawska.

Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle przygotowali także jasełka, według scenariusza regionalnego twórcy Bogusława Masteja, pt. „Po kolędzie do rodziny”. W jasełkowe postacie wcielili się: Anna Krupa, Gabriela Mastaj, Joanna Mika, Miłosz Bachórz, Jakub Borowiec i Krzysztof Gębarowski. Młodym aktorom akompaniowali na gitarach: Karol Mordel i Bartłomiej Śliż, a na saksofonie Krzysztof Przewoźnik. Praca i zaangażowanie uczniów zostały nagrodzone gromkimi brawami publiczności.