Laureaci Szkolnego Konkursu Literackiego „Owoce wolontariatu”

Cele konkursu literackiego to:

  • dzielenie się z innymi własną twórczością
  • wyrażanie emocji towarzyszących przy angażowaniu się w pomoc drugiemu człowiekowi
  • zachęcanie uczniów do wykazania się kreatywnością oraz do wykorzystania wyobraźni przy tworzeniu własnych prac inspirowanych działaniami wolontariuszy
  • popularyzacja wolontariatu.

Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Wpłynęło 18 prac konkursowych.

Komisja konkursowa kierowała się w swojej ocenie oryginalnością treściową utworów, wartościami estetycznymi oraz formalnym poziomem literackim prac konkursowych.

Laureaci w kategorii proza:

I miejsce: Gabriela Wanat kl. III a
II miejsce: Beata Koś kl. II a i Grzegorz Szybist kl. II d
III miejsce: Jakub Spólnik kl. Ia
wyróżnienia: Alicja Baran kl. III b i Dawid Telma kl. I b

Laureaci w kategorii poezja:

I miejsce: Agnieszka Buczyńska kl. III b
II miejsce: Dominika Kamińska kl. I c i Klaudia Kowalczyk kl. I c
III miejsce: Ilona Szafrańska kl. I c i Klaudia Owczorz kl. I a
wyróżnienia: Aleksandra Gotfryd kl. ic i Maciej Tłuściak kl. I c.
Organizatorzy konkursu dziękują wszystkim uczestnikom za zaangażowanie, wrażliwość, szczerość i dojrzałość przekazu.

Działalność wolontariatu prowadzi do doświadczenia, że człowiek w pełni realizuje się wyłącznie wtedy, gdy kocha i daje siebie innym”

Jan Paweł II