Uniwersytet Jagielloński zdobyty!!! Mamy indeksy!!!!!!!!!!!!

Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim organizowany jest od 1996 roku. Celem Konkursu jest przybliżenie młodzieży historii krakowskiej Alma Mater oraz historii oświaty polskiej i europejskiej a także roli, jaką spełnia polska nauka w rozwoju nauki europejskiej. Intencją organizatorów jest również stworzenie uczniom z małych miejscowości oraz spoza granic Polski możliwości poznania oferty studiów na UJ oraz zrównanie szans na zdobycie indeksu tym, którzy ze względu na miejsce zamieszkania mają utrudniony start na studia wyższe w Krakowie.

Miło mi poinformować, że w XX Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim indeksy zdobyły uczennice klasy III C:

* Monika Lemek – indeks na psychologię
* Manuela Podkulska – indeks na geografię

źródło: Przetrwaj w szkole – School Busters