Monthly Archive: Sierpień 2020

Indywidualne ubezpieczenie uczniów.

Informujemy, że w roku szkolnym 2020/2021 szkoła nie będzie pośredniczyć w organizowaniu ubezpieczenia grupowego uczniów. Ubezpieczenie ucznia jest nieobowiązkowe. Szkoła nie jest zobowiązana do organizowania ubezpieczenia uczniów i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. Każdy rodzic/opiekun prawny może indywidualnie…
czytaj więcej