Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do 2 LO w Jaśle jako szkoły pierwszego wyboru (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna).

od 15 maja 2023 r.
do 16 czerwca 2023 r.
do godz. 15.00

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 2LO w Jaśle o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (dotyczy tylko uczniów ze szkół podstawowych nie objętych systemem: województwo małopolskie, Krosno)
oraz ewentualna zmiana preferencji kandydatów poprzez złożenie nowego wniosku, z uwagi na zamianę szkół do których kandyduje lub zmiana kolejności wybranych szkół

od 23 czerwca 2023 r.
do 10 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 2 LO w Jaśle.

17 lipca 2023 r

do godz. 10:00

4.

Potwierdzenie woli przyjęcia do 2 LO w Jaśle w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 17 lipca 2023 r.
do 21 lipca 2023 r.
do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 2 LO w Jaśle.

24 lipca 2023 r.
do godz. 10.00

 

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo