Ułatwienia dostępu

ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło

 tel. + 48 134463570; fax: +48 13446-3488, sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2022

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2022

3.

Koniec I semestru roku szkolnego 2022/23

14 stycznia 2023

4.

Ferie zimowe

16 stycznia – 29 stycznia 2023

5.

Rekolekcje wielkopostne

20-22 marca 2023

6.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023

7.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

28 kwietnia 2023

8.

Egzamin maturalny:

Od 4 maja do 22 maja 2023

9.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

23 czerwca 2023

10.

Ferie letnie: 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023

 

Plan pracy 2LO w Jaśle w roku szkolnym 2022/2023

Szkola  Nauczyciele  Uczniowie  RodziceMatura

01 MEN 210  02 IBE 210  04 CKE 210  06 ORE 210  05 KOWEZiU 210

03 B Skok 210    ko 200a

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego przez Ministra Edukacji i Nauki
pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.  

MEiN logo    PolskiLad log    2LO jaslo logo    PoznajPolske logo