Zarządzenie Dyrektora w sprawie regulaminu rekrutacji.