Dyżury komisji rekrutacyjnej.

Dyżury komisji rekrutacyjnej – godz. 8.00 – 15.00