Projektowana oferta edukacyjna II LO w Jaśle w roku szk. 2019/2020

SZKOŁA NIE PRZEWIDUJE NAUKI DWUZMIANOWEJ

Czteroletnie liceum ogólnokształcące – dla absolwentów szkoły podstawowej

Klasa 1A

Klasa 1B

Klasa 1C

Klasa 1D

Trzyletnie liceum ogólnokształcące – dla absolwentów gimnazjum

Klasa 1E

Klasa 1F

Klasa 1G

Rozszerzenia klas zostaną podane po 25.02.2019r.