Kalendarz i plan pracy II LO w roku szk. 2017/2018

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2017r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23-31grudnia 2017r.
3. Koniec I semestru roku szkolnego 2015/16 19 stycznia 2018
4. Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2018 r.

województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie;

5. Wiosenna przerwa świąteczna 29 marca – 3 kwietnia 2018 r.
6. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych 27 kwietnia 2018r.
7. Egzamin maturalny:

część ustna:

część pisemna:

 

7–25 maja 2018 r.

4–23 maja 2018 r.

8. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22 czerwca 2018r.
8. Ferie letnie:  23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

1. 12 września 2017 r.
2. 15 listopad  2017 r.
3. 11 styczeń 2018 r.
4. 12 kwiecień 2018r.
5. 7 czerwiec 2018 r.

Plan pracy II LO w Jaśle na rok szkolny 2017/2018

[pobierz]