Zarząd Samorządu Uczniowskiego i sekcje

Przewodnicząca: Bartłomiej Zabawa

 Zastępca: Jakub Juszczyk

Skarbnik: Sabrina Metwally

Sekretarz: Aleksandra Machowicz

Opiekun: Monika Zięba

 

Sekcja gazetowa

Redaktor naczelna: 
Aleksandra Kolbusz

Grafik: Krzysztof Welc

Weronika Pawluś

 

Agnieszka Tuchowska

Gabriela Klich

Anna Rak

Natalia Zbylut

Agata Faryj

Karolina Winiarska

 

Nina Leśniak

Aleksandra Socha

Katarzyna Krysa

Ewa Szpak

 

 

Joanna Wickowska

 

Sekcja prasowa

Patrycja Bargieł

Gabriela Klich

Karolina Winiarska

Katarzyna Krysa

Klaudia Kowalczyk

Mariola Cypara

 

Sekcja organizacyjno – porządkowa

 Katarzyna Lasota

 

Zuzanna Materowska

Weronika Henzel

Michał Madej