Matura

Matura w roku szkolnym 2016/2017

 

    • Wykaz olimpiad przedmiotowych uprawniających do zwolnienia z przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub w części pisemnej

 

Szkola