Język polski

Wymagania i kryteria oceniania

Język angielski

Kryteria oceniania

Język niemiecki

Przedmiotowy system oceniania

WOK

Wymagania i kryteria oceniania

Fizyka zakres podstawowy

Odkrywamy_na_nowo._program_nauczania

Przedmiotowe zasady oceniania z fizyki
Wymagania_na_poszczególne_stopnie

Fizyka zakres rozszerzony

fizyka._zakres_rozszerzony._ciekawi_swiata._program_nauczania

Informatyka zakres podstawowy

Odkrywamy_na_nowo_program_nauczania

Wymagania na poszczególne stopnie
Przedmiotowy zasady oceniania - informatyka

Informatyka zakres rozszerzony

Informatyka_ZR_podstawa_programowa
Ciekawi świata program nauczania
Przedmiotowy zasady oceniania - informatyka
Wymagania na poszczególne stopnie- Informatyka tom 1
Wymagania na poszczególne stopnie- Informatyka tom 2
Wymagania na poszczególne stopnie- Informatyka tom 3


Biologia

Przedmiotowe zasady oceniania

Biologia zakres podstawowy - po szkole podstawowej
Program nauczania 
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2

Biologia zakres rozszerzony - po szkole podstawowej
Program nauczania 
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2


Biologia zakres podstawowy - po gimnazjum
Program nauczania
Wymagania na poszczególne oceny

Biologia zakres rozszerzony - po gimnazjum
Program nauczania
Wymagania na poszczególne oceny: biologia część1
Wymagania na poszczególne oceny: biologia część2
Wymagania na poszczególne oceny: biologia część3


Klasy po szkole podstawowej

Informatyka

Program nauczania
Przedmiotowy system oceniania klasa I poziom podstawowy