Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Uczeń

Język polski

Program nauczania - klasa 1,2
Wymagania edukacyjne - klasa 1 - zakres podstawowy i rozszerzony

Wymagania edukacyjne - klasa 2 - zakres podstawowy i rozszerzony

Program nauczania - klasa 3,4
Wymagania edukacyjne - klasa 3 - zakres podstawowy i rozszerzony
Wymagania edukacyjne - klasa 4 - zakres podstawowy i rozszerzony


Język angielski

Program nauczania
Program nauczania - repetytorium

Wymagania edukacyjne:
ko_new_enterprise_b1
ko_new_enterprise_b2
ko_new_enterprise_b2+c1
repetytorium


Język niemiecki

Program nauczania
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3
Wymagania edukacyjne - klasa 4


Język hiszpański

Program nauczania
Wymagania edukacyjne


Filozofia

Program nauczania
Wymagania edukacyjne


Historia

Program nauczania - klasa 1,2
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2

Program nauczania - klasa 3,4
Wymagania edukacyjne - klasa 3
Wymagania edukacyjne - klasa 4


Historia i teraźniejszość

Program nauczania
Wymagania edukacyjne - część 1
Wymagania edukacyjne - część 2


Biznes i zarządzanie

Program nauczania
Wymagania edukacyjne - klasa 1


Podstawy przedsiębiorczości

Program nauczania
Wymagania edukacyjne


Wiedza i społeczeństwo

Program nauczania
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3
Wymagania edukacyjne - klasa 4


Geografia

Geografia zakres podstawowy
Program nauczania
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3

Geografia zakres rozszerzony
Program nauczania
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3
Wymagania edukacyjne - klasa 4


Biologia

Zasady oceniania

Biologia zakres podstawowy 
Program nauczania 
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3

Biologia zakres rozszerzony 
Program nauczania 
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3
Wymagania edukacyjne - klasa 4


Chemia

Chemia zakres podstawowy
Program nauczania
Wymagania edukacyjne - część 1
Wymagania edukacyjne - część 2

Chemia zakres rozszerzony
Program nauczania
Wymagania edukacyjne - część 1
Wymagania edukacyjne - część 2


Fizyka

Fizyka zakres podstawowy
Program nauczania
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3

Fizyka zakres rozszerzony
Program nauczania
Wymagania edukacyjne - klasa 1
Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3
Wymagania edukacyjne - klasa 4


Matematyka

Matematyka - zakres podstawowy
Program nauczania
Wymagania edukacyjne - klasa 1

Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3
Wymagania edukacyjne - klasa 4

Matematyka - zakres rozszerzony
Program nauczania
Wymagania edukacyjne - klasa 1

Wymagania edukacyjne - klasa 2
Wymagania edukacyjne - klasa 3
Wymagania edukacyjne - klasa 4


Informatyka

Informatyka zakres podstawowy

Program nauczania
Wymagania edukacyjne - część 1
Wymagania edukacyjne - część 2
Wymagania edukacyjne - część 3

Informatyka zakres rozszerzony

Program nauczania
Wymagania edukacyjne - część 1
Wymagania edukacyjne - część 2
Wymagania edukacyjne - część 3


Wychowanie fizyczne

Program nauczania
Wymagania edukacyjne


Edukacja dla bezpieczeństwa

Program nauczania
Wymagania edukacyjne - klasa 1

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl