Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Kalendarz i plan pracy II LO

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2023

2

Spotkanie z rodzicami klas I – IV

14 września 2023

3

Wywiadówka

16 listopada 2023

4

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2023

5

Poinformowanie uczniów klas I - IV o przewidywanych ocenach niedostatecznych i zagrożeniach nieklasyfikowaniem

11 stycznia 2024

6

Poinformowanie uczniów klas I - IV o  śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych

18 stycznia 2024

7

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna za I semestr klas I – IV

25 stycznia 2024

8

Zakończenie I semestru

26 stycznia 2024

9

Ferie zimowe

29 stycznia - 11 lutego 2024

10 Rekolekcje 11-13 marca 2024

11

Wywiadówka

21 marca 2024

12 Poinformowanie uczniów klas maturalnych  o przewidywanych ocenach niedostatecznych i zagrożeniach nieklasyfikowaniem 21 marca 2024

13

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca – 02 kwietnia 2024

14 Poinformowanie uczniów klas maturalnych  o przewidywanych ocenach końcowych 9 kwietnia 2024

15

Poinformowanie uczniów klas maturalnych  o ocenach końcowych

19 kwietnia 2024

16

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna dla uczniów klas maturalnych

23 kwietnia 2024

17

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

26 kwietnia 2024

18

EGZAMIN MATURALNY

07 – 24 maja 2024

19

Poinformowanie uczniów klas I - III o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych i zagrożeniach nieklasyfikowaniem.

17 maja 2024

20 Wywiadówka 23 maja 2024
21 Poinformowanie uczniów klas I - III o przewidywanych ocenach rocznych  4 czerwca 2024

22

Poinformowanie uczniów klas I - III o ocenach rocznych

11 czerwca 2024

23

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna klas I – III

18 czerwca 2024

24

 Zakończenie zajęć

21 czerwca 2024

25

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024

 

Plan pracy II LO w Jaśle w roku szkolnym 2023/2024.

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl