Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Deklaracja dostępności II LO w Jaśle

 
II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J.Modrzejewskiego w Jaśle
(w skrócie II LO), zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle. (www.2lojaslo.plwww.2lojaslo.eu).

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. W części filmów nie ma napisów dla osób głuchych i niedosłyszących, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań II LO.
 2. Dokumenty archiwalne opublikowane na stronie przed 23 września 2018 r. nie są dostępne cyfrowo. Nie mamy prawnego obowiązku dostosowywania tych dokumentów. Jeżeli potrzebujesz dostępu do nich skontaktuj się z nami. Większość plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych i plików PDF nie posiada struktur nagłówkowych, tytułów, opisów alternatywnych lub są skanami graficznymi, podobnie niektóre artykuły na stronach nie posiadają struktury nagłówkowej, tabele nie posiadają opisów alternatywnych.
 3. Zdjęcia (galerie zdjęć) nie posiadają opisów alternatywnych lub opisy są takie same, zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań II LO.
 4. Niektóre informacje graficzne lub tekstowe nie mają odpowiedniej wartości kontrastu.
 5. Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
 6. Deklarację sporządzono dnia:  2020-12-16
 7. Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:  2021-03-24
 8. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych:

 • klawisz Tab przemieszcza się w przód po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach w już wybranym menu,
 • klawisze Shift-Tab się w tył po wszystkich elementach aktywnych strony w tym po pozycjach w już wybranym menu,
 • klawisze Home i End przemieszczają widok do początku i końca strony,
 • klawisze PgUp i PgDn przenieszczają widok o ekran w górę lub w dół,
 • klawisz Enter aktywuje wybrany element aktywny w tym menu,
 • klawisze strzałek góra/dół przemieszczają po pozycjach w menu pionowym,
 • klawisze strzałek lewo/prawo przemieszczają po pozycjach w menu poziomym.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Krajewski - e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: +48 13-446-35-70

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J.Modrzejewskiego w Jaśle
Adres: ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Telefon: +48 13-446-35-70; fax +48 13-446-34-88

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba II LO:

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J.Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88

Budynek II LO (ul. Floriańska 24):

2lo jaslo 550

Usytuowanie budynku w centrum Jasła, niedaleko rynku, umożliwia dostęp środkami komunikacji publicznej lub korzystanie z parkingów ogólnodostępnych, strefy parkowania z dedykowanymi miejscami dla osób z niepełnosprawnością.

Do II LO można dojechać autobusami, MKS-ami oraz koleją (szynobusami).

Do budynku prowadzi wejście główne od ulicy Floriańskiej, utwardzone o wymaganej szerokość, schodami, drugie wejście do budynku znajduje się z tyłu budynku i nie posiada ono bariery schodowej -  jest na poziomie chodnika i umożliwia swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

Drzwi do budynku IILO, są szerokie, pozwalające na swobodny wjazd wózkiem inwalidzkim, nie są otwierane automatycznie.

Za głównymi drzwiami znajduje się przedsionek z wystarczającą przestrzenią manewrową prowadzącą na przestrzenny korytarz szkolny, z którego można dotrzeć do pomieszceń budynku II LO. Drzwi znajdują się w zasięgu wzroku pracowników II LO, którzy mogą udzielić pomocy wchodzącemu.

Z tyłu budynku znajduje się parking, a na nim wydzielone i oznakowane są miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Krawężniki uliczne wykonano jako wtopione, umożliwiające wjazd wózkiem inwalidzkim, dziecięcym czy z bagażem podróżnym.

Po wejściu do budynku II LO (od strony ulicy Floriańskiej):

 1. Po lewej stronie znajduje się pomieszczenie pracowników obsługi, do których mopzna się zgłosić o pomoc w poruszaniu się po budynku.
 2. Po prawej stronie od wejścia jest, szatnia z szafkami dla uczniów oraz znajduje się tablica informacyjna z rozkładem pomieszczeń znajdujących się w II LO.
 3. Jest możliwość umówienia spotkania z pracownikiem II LO, na parterze budynku, który jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami.
 4. Korytarze w budynku umożliwiają swobodne poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nawierzchnie schodów wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych wykonano z materiałów nie powodujących niebezpieczeństwa poślizgu.
 5. Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na każdym piętrze budynku.
 6. Zapewniony jest wstęp osobie niepełnosprawnej z psem asystującym i psem przewodnikiem do budynku i wszystkich jego pomieszczeń.
 7. Budynek nie jest wypoażony w pętle indukcyjne.
 8. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 9. W budynku nie ma informacji na temat rozkładu pomieszczeń w sposób dotykowy lub głosowy.

niedoslyszaceOsoby niedosłyszące mogą przy załatwianiu spraw skorzystać z usługi tłumacza na wezwanie – tłumacza polskiego języka migowego (PJM), za pomocą dedykowanej strony.

Usługa ta realizowana jest poprzez udział tłumacza języka migowego przy załatwieniu sprawy w II LO, potrzebującego tego rodzaju usług.

Do połączenia użyj przeglądarki Chrome oraz kliknij w link: połączenie w Skype. Po zainstalowaniu/uruchomieniu Skype wybieramy <Dołącz jako gość>, następnie wybieramy <Dołącz> można wpisać swój <nick>, po otwarciu okna komunikacji wybieramy <Rozpocznij>, należy włączyć mikrofon i kamerę. W razie kłopotów z połączeniem prosimy dzwonić na nr tel. 13-446-35-70 lub emailować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. 

Aby mozna było skorzystać z tej usługi należy wcześniej przekazać informację o takiej potrzebie:

 • składając w sekretariacie II LO, co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy (nie dotyczy sytuacji nagłych), wypełniony formularz zgłoszeniowy, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00,
 • wypełniając formularz zgłoszeniowy i przesłać go elektronicznie na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., co najmniej na trzy dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy (nie dotyczy sytuacji nagłych),
 • przesyłając faksem wypełniony formularz zgłoszeniowy - faks (13) 446-34-88,
 • kontaktując się bezpośrednio z pracownikiem za pomocą strony www.

Zgłoszenia będą potwierdzane przez pracowników II LO, odpowiedzialnych za zapewnienie należytej obsługi osób, doświadczających trwale lub okresowo, trudności w komunikowaniu się, w kontaktach z II LO. Pracownik II LO skontaktuje się z osobą, która złożyła taką potrzebę, w celu potwierdzenia zabezpieczenia tej usługi.

latwy teksInformacja o II LO w tekście łatwym do czytania i zrozumienia.
Formularz zgłoszeniowy problemów z dostępnością do pobrania (DOC, 29KB)
Statut szkoły i wewnątrzszkolne ocenianie
Klauzula informacyjna

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl