Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

O szkole

 

 

sztandar

INFORMACJE

Zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 9.IX.1953r. zostało utworzone trzyletnie Państwowe Liceum dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jaśle. Szkoła przechodziła różne koleje losu, zmieniając nazwę (Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli od 1954r., Studium Wychowania Przedszkolnego od 1973r. Studium Nauczycielskie od 1984r.), zachowując jednocześnie profil kształcenia. W 1992r Kurator Oświaty w Krośnie dokonał reorganizacji Studium Nauczycielskiego, powołując II Liceum Ogólnokształcące. Początkowo liczyło jedynie dwa oddziały o profilu podstawowym. W roku szkolnym 2004/05 nasza szkoła liczy 541 uczniów.


HISTORIA

W 1953 - 1959 latach nauka odbywała się kolejno w Szkole Podstawowej nr 2 i nr 3 w Jaśle. Już od roku 1953 podjęto starania o własny budynek szkolny i przedszkole ćwiczeń. Starania te, pomimo wielu przeszkód i trudności, przyniosły oczekiwane rezultaty. W styczniu 1959 r. PLWP otrzymało nowy budynek szkolny przy ulicy Dzierżyńskiego 26. Zarządzeniem Ministra Oświaty od 1 wrzenia 1957 roku nauka w Liceum została przedłużona do lat pięciu. Od 1 wrzenia 1959 roku Liceum Pedagogiczne dla Wychowawczyń Przedszkoli w Jaśle było jedyną tego typu szkołą w województwie rzeszowskim. Gromadziło więc młodzież rekrutującą się z Rzeszowa, Przemyśla, Leska, Ustrzyk, Gorlic. W 1973 roku uzyskało status Szkoły Policealnej. Dotychczasowe LWPW przekształcone zostało w sześcioletnie Studium Wychowania Przedszkolnego. W roku szkolnym 1974/75 utworzono Wydział Pomaturalny dla absolwentek liceów ogólnokształcących oraz Wydział Zaoczny dla pracujących nauczycielek, nie posiadających pełnych kwalifikacji. Z dniem 1 wrzenia 1984 roku SWP zostało przekształcone w Studium Nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne. Szkoła zdobywała coraz większą popularność i ciągle się rozwijała. W roku 1989/90 posiadała 16 oddziałów, w tym 2 oddziały zamiejscowe w Sanoku. Uczennice tej Szkoły na przestrzeni czterdziestu lat jej funkcjonowania, aktywnie uczestniczyły w życiu kulturalnym miasta. Szczególnym uznaniem cieszył się chór szkolny reprezentujacy wysoki poziom muzyczny.  Szkoła wyróżniała się zawsze dobrą pracą organizacji młodzieżowych, a szczególnie harcerstwa. W kronice szkolnej odnotowane sa liczne sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, a także w zawodach sportowych. Absolwentki tej Szkoły cieszą się w swoich środowiskach opinią bardzo dobrze przygotowanych do zawodu. W wyniku reformy systemu kształcenia nauczycieli, Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało w 1991 roku decyzję o rozwiązaniu Studiów Nauczycielskich na terenie całej Polski. W czerwcu 1994 roku ostatnie absolwentki SN w Jaśle opuściły mury Szkoły, która, po 41 latach funkcjonowania, zakończyła swoją działalność. Szkołą kierowało czterech dyrektorów : mgr Jadwiga Mika w latach 1953 1968, mgr Wanda Wajler w latach 1968 1982, dr Maria Koś w latach 1982-1990 i od 1990 roku dr Jan Wygonik, któremu przypadła w udziale jej likwidacja. W roku 1992 w miejsce dotychczasowego Studium Nauczycielskiego powołano, Zarządzeniem nr 12 Kuratora Oświaty i Wychowania w Krośnie, II Liceum Ogólnokształcące. Początkowo liczyło jedynie dwa oddziały o profilu podstawowym. Ze względu na wzrastającą liczbę absolwentów szkół podstawowych zainteresowanych nauką w II Liceum Ogólnokształcącym, w roku szkolnym 1993/94 utworzono 5 oddziałów klasy pierwszej w tym jeden oddział z rozszerzonym językiem niemieckim i jeden z rozszerzonym językiem angielskim. W roku szkolnym 1998/99 II Liceum Ogólnokształcące liczyło już 20 oddziałów i uczęszczało do niego 670 uczniów, uczących się w następujących klasach profilowanych : humanistycznej, lingwistycznej, biologiczno-chemicznej i matematyczno informatycznej.

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl