Dyrektor Szkoły

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcacego im. ppłk. J. Modrzejewskiego

 Ryszard Bal

Zastępca Dyrektora II LO – Andrzej Krajewski