Rekrutacja

Zarządzenia dyrektora w sprawie regulaminu rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Regulamin rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Oferta edukacyjna II LO w Jaśle w roku szk. 2019/2020

Prezentacja rekrutacji na rok szkolny 2019/2020

Szkola