Harmonogram spotkań z rodzicami

W roku szkolnym 2019/2020  spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się w następujących terminach:

11 września 2019 r.
14 listopada 2019 r.
9 stycznia 2020 r.
5 marca 2020 r. Na prośbę Rady Rodziców zmieniono na 19.02.2020 r.
7 kwietnia 2020 r.
9 czerwca 2020 r.