Samorząd Szkolny

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – 

Z-ca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego –  

Sekretarz –

Skarbnik –