Samorząd Szkolny

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Szymon Myśliwiec (2d)

Z-ca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego –  Kamil Kucharczyk (2d)

Sekretarz – Edyta Czempała (2b)

Skarbnik – Klaudia Gorczyca (2d)