Samorząd Szkolny

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego –  Dominika Kamińska (2c)

Z-ca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego –  ()


Sekcja gazetowa

 

Redaktor naczelna: 
Aleksandra Kolbusz

Grafik: Krzysztof Welc

Weronika Pawluś

Anna Dzik

Agnieszka Tuchowska

Gabriela Klich

Anna Rak

Natalia Zbylut

Agata Faryj

Karolina Winiarska

Jakub Borowiec

Nina Leśniak

Aleksandra Socha

Katarzyna Krysa

Ewa Szpak

Dagmara Sendra

Dominika Sendra

Paulina Żurawska

Joanna Wickowska

Dominika Walowska

Sekcja prasowa

 

Patrycja Bargieł

Gabriela Klich

Karolina Winiarska

Katarzyna Krysa

Klaudia Kowalczyk

Mariola Cypara

 

Sekcja organizacyjno – porządkowa

 

 Katarzyna Lasota

Mateusz Czech

Zuzanna Materowska

Weronika Henzel

Michał Madej