Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Sukces uczniów II LO w XIV Konkursie Wiedzy o Prawach Człowieka.

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa z siedzibą w Rzeszowie była organizatorem XIV Konkursu Wiedzy o Prawach Człowieka. Celem Konkursu była popularyzacja tematyki związanej z prawami człowieka wśród uczniów szkół średnich.

Zakres tematyczny Konkursu obejmował podstawy historii praw człowieka, instrumenty ich ochrony w prawie wewnętrznym i międzynarodowym oraz  wiedzę o społeczeństwie.

Konkurs odbył się 9 grudnia 2021 r. i wzięło w nim udział  łącznie 147 uczniów szkół ponadpodstawowych, w tym również uczniowie klasy 2A, II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J.Modrzejewskiego w Jaśle.

Tytuł Laureata Konkursu Wiedzy o Prawach Człowieka otrzymało 5 uczestników Konkursu, którzy uzyskali najwyższe wyniki w Konkursie.

Ogłoszone wyniki potwierdzają absolutną dominację uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. ppłk. J.Modrzejewskiego w Jaśle.

 LAUREACI KONKURSU

•     Najwyższy wynik I miejsce 27 punktów:

-          Oliwia Lenart - uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-          Wiktoria Jaszcz - uczennica V Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Mielcu

•     III miejsce 26 punkty:

-          Karolina Gadzała - uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-          Maciej Szarek - uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-          Mateusz Wilk - uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

•     VI miejsce - 25 punkty :

-     Natalia Mastaj uczennica II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-           Miłosz Mikrut - uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

-           Jakub Sypień - uczeń II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle

Laureaci otrzymują dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą.

Bardzo serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom Konkursu! Jestem z Was bardzo dumny!!!!!

Roman Lorens

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl