Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Program „Szkoła szkole”

Nasza Szkoła zgłosiła chęć uczestnictwa w programie realizowanym przez Caritas Polska. Inicjatywa ta została objęta patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Program „Szkoła szkole” polega na odbudowie placówek szkolnych na terenach powojennych w Syrii. Projekt sprawia, że osoby poszkodowane tą tragedią nie muszą opuszczać swoich rodzin, domów, swojej ojczyzny w poszukiwaniu lepszych warunków życia. 

Na terenie naszej szkoły członkowie i opiekunowie Szkolnego Koła Caritas zorganizowali dwie akcje. Pierwszą z nich był kiermasz pod hasłem „Pączek dla Syrii”, który przeprowadzono w szkole, w Tłusty Czwartek. Dzięki ofiarności sponsorów, czyli Cukierni – Piekarni „Renata” oraz rodziców przygotowano tyle słodyczy, że z ich sprzedaży uzyskano kwotę 410,20 zł. Kolejną akcją przeprowadzoną w naszej szkole był „Kiermasz Wielkanocny”. Zaangażowała się w nim cała społeczność szkolna. Młodzież własnoręcznie wykonała stroiki, pisanki oraz kartki świąteczne, które powiększyły zgromadzoną kwotę o 547,50 zł.

Dziękujemy za okazaną pomoc oraz wrażliwość uczniów naszej szkoły na tragedie wynikające z wojen i kryzysów humanitarnych.

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl