Zmiany w rozkładzie zajęć:

(kliknij w odnośnik)

skrót "ObI" oznacza oddział bez nauczania indywidualnego
skrót "IND" oznacza nauczanie indywidualne