Deklaracje – matura ustna, lub rezygnacja z przedmiotów dodatkowych

Dokumenty najlepiej pobrać na dysk, następnie wypełnić na komputerze, wydrukować, podpisać i dostarczyć do szkoły do dnia 8 lutego 2021 r. Podpisane dokumenty można też zeskanować i przesłać na adres: a.krajewski@2lojaslo.pl

Potwierdzenie zamiaru przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego w 2021 r.

Nowa deklaracja w przypadku zdawania części ustnej egzaminu maturalnego w 2021 r.

Nowa deklaracja w przypadku całkowitej rezygnacji ze zdawania na maturze przedmiotów dodatkowych zdawanych na poziomie rozszerzonym w 2021 r.