Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020/2021

.

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnym
1.Złożenie wniosku o przyjęcie do 2 LO w Jaśleod 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
2.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 2 LO w Jaśle o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej (dotyczy tylko uczniów ze szkół podstawowych nie objętych systemem „Nabór Szkoły ponadpodstawowe – Vulcan”: np. województwo małopolskie, Krosno)od 26 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00
3.Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do 2 LO w Jaśle o kopię zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (dotyczy tylko uczniów ze szkół podstawowych nie objętych systemem „Nabór Szkoły ponadpodstawowe – Vulcan”: np. województwo małopolskie, Krosno) oraz możliwa zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje.od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
4.Podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do 2 LO w Jaśle.12 sierpnia 2020 r.
5.Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do 2 LO w Jaśle w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły, oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00
6.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do 2 LO w Jaśle.19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00