Harmonogram spotkań z rodzicami

W roku szkolnym 2019/2020  spotkania wychowawców klas z rodzicami odbędą się w następujących terminach:

1.
2.
3.
4.
5.