Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 
Featured

XIX Szkolny Konkurs Literacki „Dziwny jest ten świat”

  • Konkurs obejmuje prace poetyckie i prozatorskie o dowolnej tematyce.
  • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 utwór prozatorski, np. opowiadanie i maksimum 3 wiersze. Każdy tekst należy złożyć w trzech egzemplarzach.
  • Każdy utwór powinien być opatrzony kryptonimem. W załączonej, zamkniętej kopercie również opatrzonej kryptonimem należy podać: imię i nazwisko, klasę autora pracy.
  • Teksty należy złożyć organizatorom konkursu: Pani Małgorzacie Kłusek, Pani Bożenie Krzyżak lub Pani Elżbiecie Drozd.
  • Termin składania prac: 26.10.2020r.
Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl