Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%
logo           II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 
im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle
ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło
tel.: 13 446 35 70, fax: 13 446 34 88, e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl
            szkola 

Michał Szlachta - stypendysta Prezesa Rady Ministrów.

Dnia 13 grudnia 2022 roku odbyła się ceremonia wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. To podniosłe wydarzenie miało miejsce w Sali Kolumnowej im. Ojców Niepodległości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może otrzymać uczeń liceum lub technikum, który uzyskał promocję z wyróżnieniem i najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. W tym roku szkolnym w województwie podkarpackim takie stypendia otrzymało 315 uczniów. Nagrody wręczyły laureatom Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy 2B, Michał Szlachta. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 9:00 koncertem w wykonaniu zespołu instrumentalnego uczniów Zespołu Szkół Muzycznych  nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie. Następnie odznaczeni zostali laureaci konkursu „Kierunek innowacja 2022”, zaś następnie doszło do wręczenia dyplomów stypendystom. Okoliczność zakończyła się odegraniem kilku kolęd przez uczniów szkoły muzycznej.

Gratulacje!!

Szkola       Nauczyciele       Uczniowie       Rodzice       Matura

 

01 MEN 210       02 IBE 210       04 CKE 210       06 ORE 210       05 KOWEZiU 210

II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle otrzymało dofinasowanie z przedsięwzięcia realizowanego
przez Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”, które jest częścią Polskiego Ładu.   

MEiN logo            PolskiLad log            2LO jaslo logo            PoznajPolske logo

 


II Liceum Ogólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, ul. Floriańska 24, 38-200 Jasło, tel. 13-446-35-70; fax 13-446-34-88
http://www.2lojaslo.pl e-mail: sekretariat@2lojaslo.pl, dyrektor@2lojaslo.pl