Samorząd Szkolny

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego – Arkadiusz Misiołek (2gF)

Z-ca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego –  Katarzyna Szymczak (2gE)

Sekretarz – Patryk Źrebiec (2gF)

Skarbnik – Zuzanna Powtak (2gF)