Samorząd Szkolny

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego –  Bartłomiej Zabawa (2d)

Z-ca przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego –  Jakub Juszczyk (1d)

Sekretarz – Aleksandra Machowicz (1a)

Skarbnik – Sabrina Metwally (2d)


Rada uczniów

 

Sandra Gajda 1a

Maria Pikul 1b

Aleksandra Michnal 1c

Klaudia Tobiasz 1d

Paweł Hendzel 2a

Kacper Opiela 2b

Sylwia Kobak 2c

Łukasz Matusik 2d

Natalia Szydłowska 3a

Aleksandra Liszka 3b

Dominika Kamińska 3c

Elżbieta Augustyniak 3d

 

Sekcja prasowa

 

Zuzanna Mamroł 1a

Krystian Bąk 1a

Magdalena Poliwka 1c

Aleksandra Michnal 1c

 

Sekcja organizacyjno – porządkowa

 

Łukasz Matusik 2d

Aleksandra Krauze 2d

Natalia Brocławik 2d

Weronika Przebięda 2d

Emilia Osika 1a

Julia Sroka 1a